Ismael Lopez Dobarganes

9 de març de 2023

Cofundador i president de la Fundació Santuari Gaia, un centre de rescat animal. Frare de la Fraternitat Missioners de la Misericòrdia.